Mainting zorgt voor grip op techniek door inzicht in kwaliteit, risico's en kosten.

Kwaliteitsplannen
Het kwaliteitsplan omschrijft de strategie en de bijbehorende handelingen om de gewenste kwaliteit van het beheer en onderhoud te realiseren. Hierin vormen de visie en bedrijfsdoelstellingen van de gebruiker een belangrijk vertrekpunt. Lees meer..

Risicoanalyses
Risicoanalyses maken technische en financiƫle risicos inzichtelijk die direct raakvlak hebben met de technische installaties. De risicoanalyse vormt een basis voor het bepalen van de mitigerende maatregelen (onderhoudsplan) en is een essentieel onderdeel van het risicomanagement. Lees meer..

Levensduurkostenberekeningen (LCC en MJOP)
Maak de levensduurkosten van gebouwgebonden installaties in elke fase van het bouwproces inzichtelijk! Levensduurkostenberekeningen maken de investerings-, onderhouds- en energiekosten inzichtelijk zodat een onderbouwde technische oplossing gekozen kan worden. Lees meer..

Mainting is ook gespecialiseerd in ontwikkeling van webbased (reken)applicaties ter ondersteuning en optimalisatie van het bouw- en beheerproces. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Mainting verzorgt de dienstverlening voor vastgoedbeheerders en andere participanten in de:
- Utiliteitsbouw
- Zorg
- Retail
- Woningbouw
- (Semi)overheid